• 037 443 019

Naši partneri

Naši najznačajniji partneri svakako su Cambridge English Assessment at Cambridge University, Britanski savet (British Council), YALS (Association of Language Schools of Serbia, nekada Yugoslav Association of Language Schools) Asocijacija škola stranih jezika Srbije i britanska izdavačka kuća Pearson (nekada Longman).

Cambridge English Assessment at Cambridge University - Oxford School je registrovani pripremni centar prestižnog Cambridge univerziteta koji vrši pripremu polaznika za polaganje ispita iz engleskog kao stranog jezika za međunarodno priznate Cambridge diplome. Cambridge English Language Assessment je odeljenje Univerziteta u Kembridžu koje je specijalizovano za procenu znanja engleskog jezika po strogo utvrđenim međunarodnim standardima. Njihovi ispiti polažu se u brojnim zemljama sveta – svi testovi sastavljaju se i pregledaju u Kembridžu, što znači da su kriterijumi isti za sve kandidate ma gde u svetu oni polagali ispit. Oxford škola vrši pripremu kandidata za sve Cambridge ispite, od ispita za najmlađe kandidate, tzv. Young Learners English Tests, preko KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English).

British Council - Škola već godinama ima izuzetnu saradnju sa Britanskim savetom (British Council), organizacijom koja postoji u preko 100 zemalja sveta, a u Srbiji već više od 70 godina, a čiji se rad tiče saradnje Velike Britanije i zemalja domaćina u oblasti obrazovanja i kulture. Britanski savet je dugogodišnji partner koji pruža podršku radu škole na više nivoa. Oxford School je pripremni centar za polaganje ispita iz engleskog kao stranog jezika za međunarodno priznate Cambridge diplome, kao i za polaganje IELTS ispita (International English Language Testing System – Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika), a Britanski savet je ispitni centar koji ove ispite sprovodi i naša saradnja najprisutnija je upravo u domenu ovih ispita. Oxford School je i članica tzv. Addvantage programa Britanskog saveta koji okuplja škole stranih jezika koje su takođe registrovani pripremni centri za Cambridge ispite i bave se obukom kandidata za polaganje ovih međunarodno priznatih ispita. Naši predavači imaju obavezu kontinuiranog stručnog usavršavanja, a jedan od nezaobilaznih organizatora ovakvih dešavanja je upravo Britanski savet. Nastavnički kadar Oxford škole redovno prisustvuje seminarima koje organizuje Britanski savet i rado koristi online materijale Britanskog saveta (Learn English Kids, Learn English Teens i sl.). Takođe, Oxford School je sa Britanskim savetom povezan i kroz članstvo u YALS-u, Asocijaciji jezičkih škola Srbije, koja od samog osnivanja ima tesnu saradnju sa Britanskim savetom na unapređenju kvaliteta nastave i učenju jezika i razvoju i očuvanju visokih profesionalnih standarda. Ove dve organizacije svake godine organizuju zajedničke seminare na kojima svetski predavači prenose nastavnicima engleskog jezika najnovija dostignuća u oblasti nastave i učenja engleskog jezika i kulture. Britanski savet i YALS su 2012. godine uspešno realizovali projekat ‘Engleski jezik za međunarodnu saradnju’ u okviru koga je 600 mladih ljudi iz Srbije unapredilo svoje znanje engleskog jezika uz pomoć 40 YALS predavača.
Više o britanskom savetu: http://www.britishcouncil.org/serbia.htm

YALS ( Association of Language Schools of Serbia, nekada Yugoslav Association of Language Schools) – Škola je članica YALS-a, Asocijacije škola stranih jezika Srbije čiji je osnovni cilj da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika u skladu sa najvišim svetskim standardima. Asocijacija svoje članove obavezuje na pridržavanje osnovnih načela organizacije koja garantuju postizanje zavidnog kvaliteta kako nastave, tako i menadžmenta škole, vrši kontinuirano praćenje rada škole i slanjem inspekcija proverava da li su zadovoljeni svi zadati standardi savremene nastave i menadžmenta, organizovanjem seminara i radionica za nastavnike obezbeđuje njihovo dalje usavršavanje. YALS je pridruženi član EAQUALS-a, (Evaluation and Accreditaion of Quality in Language Services), Međunarodne organizacije za evaluaciju i akreditaciju u pružanju jezičkih usluga, sa visokim kriterijumima za prijem u članstvo, koja Udruženju tj. njenim članicama postavlja visoke standarde koje iste moraju da zadovolje kako bi bile akreditovane za rad. Standardi se tiču prostorija i opremljenosti škole, nastavnog kadra, kvaliteta nastave, administracije i menadžmenta škole.

Pearson - Izdavačka kuća Pearson postoji već skoro 300 godina i vodeći je svetski izdavač ELT (English Language Teaching) materijala, odnosno materijala za podučavanje i učenje engleskog jezika – udžbenika, gramatika, rečnika i sl. Pearson je partner Oxford School-a od samog početka, odnosno od osnivanja škole i svojom podrškom ima direktnog uticaja na kvalitet nastave. Saradnja sa Pearson-ovim predstavništvom u Srbiji  omogućuje nam uvid u aktuelne materijale za nastavu (najnovija izdanja udžbenika, gramatika i sl., online materijali) i našim nastavnicima pruža mogućnost kontinuiranog stručnog usavršavanja na seminarima i webinarima (online seminarima).

 

Kontakt & info

OXFORD SCHOOL u Kruševcu

 Adresa 1: Trg Kosturnica 16 A1/5

 Adresa 2: Nesvrstanih zemalja 6
   (preko puta OŠ Nada Popović)

  037 443 019

  064 054 80 80

 

OXFORD SCHOOL u Vrnjačkoj Banji

 Tržni centar "Robna kuća", lokal br.25

  064 054 80 80

 

 

  Oxford School

 

Prijava za Newsletter

Možete se prijaviti za newsletter.
Koliko je pet minus dva (npr: 2)
Ime:
Email: